Ege Nisan

Ege Nisan Hakkında

Şirket Profili

Ege Nisan 1996 yılında Makine Mühendisi Ali Boylu tarafından İzmir ’de kuruldu. 2010 yılında hizmet merkezini İstanbul ’a taşıyan Ege Nisan, Temiz Oda validasyonu ve hijyenik havalandırma sistemlerinin test ve doğrulama faaliyetleri konusunda ulusal ve uluslararası alanda faaliyetlerini yürütmektedir.

ISO 14644-1:2015, ISO 14644-2:2015, ISO 14644-3:2005 ve DIN 1946-4:2008 standartlarına uygun olarak Temiz Oda ve hijyenik alanların partikül ölçümü ve sınıflandırılmasını, hepa filtre sızdırmazlık (DOP) testlerini ve ilgili tüm HVAC çalışma ve performans testlerini, TS EN 12469:2004 ve NSF/ANSI 49:2008 standartlarına uygun olarak biyogüvenlik kabini testlerini, TS EN 1507:2006 standardına uygun olarak kanal hava sızdırmazlık testlerini gerçekleştiren Ege Nisan, halen TÜRKAK akreditasyonlu olarak faaliyet göstermektedir.

İlkelerimiz ve çalışma anlayışımızla amacımız, güvenli, sağlıklı ve sürdürülebilir Temiz Oda ve temiz alanların oluşturulmasına katkı sağlamaktır.

İlkelerimiz

TARAFSIZLIK

Test ve muayene kararlarımızı objektif olarak değerlendiririz.

BAĞIMSIZLIK

Test ve muayene faaliyetlerimiz bağlantılı sayılabilecek iş kollarından bağımsız olarak yürütülür.

GİZLİLİK

Faaliyetlerimiz sırasında müşterilerimiz hakkında edindiğimiz tüm bilgi ve belgeleri gizli tutarız.

YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

Yönetim sistemimizin, kuruluşun bütün fonksiyonlarında herkes tarafından koşulsuz şartsız uygulanmasını sağlamak, güncelliğini korumak, sürekli olarak uygulamak ve iyileştirmek,

Yasal şartların, standart şartlarının ve yönetim sistemimizin gerekliliklerinin yerine getirilmesinde, hedeflerimizin gerçekleştirilmesinde tüm çalışanlara liderlik etmek ve geri bildirimli ekip çalışmasını desteklemek,

Kuruluşumuza, kuruluş hedefleri ile kişisel hedeflerini birleştirerek daha iyiye ulaşma bilincine sahip, sürekli iyileşmeye ve gelişmeye değer veren çalışanlar kazandırmak, Çalışanların, mesleki ve kişisel alanda gelişmelerini teşvik etmek,

Test ve ölçme performansımızı yükseltecek olan teknolojik ve bilimsel gelişmeleri, yenilikleri ve değişen müşteri ihtiyaçlarını takip etmek, rekabet gücümüzü arttırarak, her zaman tercih edilebilen bir kuruluş olmak,

Hizmet verdiğimiz bütün müşterilerimize tarafsızlık ve bağımsızlık ilkemizden ödün vermeksizin eşit davranmak, hizmetlerimiz esnasında edinilen müşteri bilgilerinin gizliliğini korumak,

Tam zamanında hizmet vermek, koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamak,

İşlerimizin sağlıklı olarak yürütülmesi için çalışanlarımızın ve faaliyetlerimiz sonucu etkilenebilecek tüm tarafların güvenliğini göz önünde bulundurmak,

Politikamızdır.TARAFSIZLIK, BAĞIMSIZLIK VE GİZLİLİK BEYANI

Ege Nisan Ltd. Şti. Yönetimi olarak;

1. Her türlü mali ve diğer baskılardan uzak kalıp, müşterilerimiz arasında hizmet önceliği, hizmet bedelinde farklılıklar ve benzeri herhangi bir kayırma olmaksızın, tamamen ulusal ve/veya uluslararası standartlarda, yasal çerçeveler içinde tarafsız ve bağımsız olarak hizmet vereceğimizi,

2. Test ve doğrulama faaliyetlerimizi, standartlara uygun ve teknolojik gereklilikleri karşılayan cihazlarla gerçekleştirirken, test ve ölçümlerden elde edilen veriler ışığında ve meslek etiğine sadık kalarak raporlayacağımızı,

3. Müşteri kuruluşunda gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimiz esnasında ve sonrasında, müşterilerimiz ile ilgili tüm bilgilerin gizliliğini koruyacağımızı ve yasal zorunluluklar dışında ve müşteri onayı olmaksızın hiçbir şekilde 3. Kişi veya kurumlarla paylaşmayacağımızı,

4. Testleri gerçekleştirmek üzere görevlendirilen ve verileri kaydeden Teknik bölüm çalışanlarımızın, işverenin kişisel ve ticari çıkarlarına yönelik olarak test hizmetini ve test sonuçlarını olumlu ya da olumsuz etkileyebilecek olan her türlü talebi ve teknik çalışanlar üzerinde yaratabileceği mali ve iş yetiştirememe ile ilgili konularda gösterebileceği her türlü baskıdan uzak, etki altında kalmaksızın işlerini tamamen etik kurallar çerçevesinde gerçekleştirmesini destekleyeceğimizi ve objektif test sonuçlarına ve değerlendirmelere hiçbir koşulda müdahale etmeyeceğimizi,

5. Muayene faaliyetimiz dışında, test ettiğimiz ekipman / sistem ile ilgili olarak danışmanlık hizmeti vermeyeceğimizi, test edilen ekipman / sistemin tasarımcısı, üreticisi, tedarikçisi, bayisi, satışçısı, montajcısı, bakım-onarımcısı olmayacağımızı,

Taahhüt ve beyan ederiz.