Hizmetler

Biogüvenlik güvenlik kabinleri

Biogüvenlik güvenlik kabinlerinin kullanım amacı, tehlikeli veya potansiyel olarak tehlikeli mikroorganizmalar ile çalışılırken kullanıcıya olan tehlikesini azaltmaktır. Bu kabinlerin, kullanıcıyı bütün tehlikelerden muhakkak koruması gerekmez. Bazı güvenlik kabin tiplerinde amaç kullanılan malzemeleri çevresel kirlenmelerden koruma olabilmektedir. Mikroorganizmalarla çalışılan güvenlik kabinleri için en düşük performans kriterlerinin sağlanması, çevre ile işçinin korunması, ürünün korunması ve çapraz kirlenmenin (kontaminasyonun) önlenmesi için ölçüm ve doğrulama testlerinin yapılması gerekmektedir.

Biyogüvenlik Kabinleri için sıralanan Çalışma ve Performans Doğrulama Testleri TS EN 12469:2004, WHO GLP:2004, ANSI/NSF 49:2014, ISO 14644-7:2004 ölçünlerine ve talimatlarına uygun olarak yapılmaktadırHizmet Kapsamında Yapılan Testler

Test Adı
HEPA Filtre Sızdırmazlık Testi (DOP Testi)
Hava Akış Hızının Ölçülmesi
Hava Akış Yönünün Görselleştirilmesi
Kurulumun Yerinde Değerlendirilmesi
Partikül Ölçümü / Sayımı


Laminer Akış (LAF) Kabinleri

Laminer Akış (LAF) Kabinleri yalnızca ilgili ürün için koruma sağlaması amacı ile hizmet vermektedirler. Bu işlemi gerçekleştirirken işlem havasını personele (operatöre) ve ortama yaydığı için LAF Kabini biyolojik tehlikeli veya kimyasal tehlikeli ürünler için kullanılamaz. Herhangi bir tehlikeli havada yüzen bulaşıcı parçacık (partikül) söz konusu olduğunda personeli (operatörü) bu parçacıklardan (partiküllerden) korumamaktadır. Aksine bu tehlikeli parçacıkların (partiküllerin) personele (operatöre) veya bulunan ortama bulaşmasına sebebiyet verir.

Laminer Akış (LAF) Kabinleri için sıralanan Çalışma ve Performans Doğrulama Testleri EN ISO 14644-3:2005, EU Guidelines to GMP:2015 ölçünlerine ve talimatlarına uygun olarak yapılmaktadır.Hizmet Kapsamında Yapılan Testler

Test Adı
HEPA Filtre Sızdırmazlık Testi (DOP Testi)
Cihaz dışı hava sızıntı kontrollerinin yapılması
Aşağı akış / Down Flow hava hızı ve hız dağılımının ölçülmesi
Hava değişim oranlarının hesaplanması
Hava akışlarının görselleştirilmesi ve uygunluğunun tespiti
Partikül Ölçümü / Sayımı


Çeker Ocaklar

Çeker Ocak'lar ortam havası için potansiyel bulaşma (kontaminasyon) kaynağını tamamen çevreleyen, genelde bir açık veya yarı-açık yüzeyi olan, havaya bulaşması muhtemel kirleticileri (contaminantları) dışarıya atmak (egzoz etmek) amacı ile içerisine hava çeken düzeneklerdir. Çeker Ocak'lar genellikle bir süreç (proses) için çalışma masası ölçülerinde laboratuvar işlemleri için kullanılmaktadırlar.

Laboratuvar Çeker Ocak'ları ortamda bulunan kimyasalların oluşturdukları tehlikeli kimyasal buharı güvenli bir şekilde denetim altına alarak laboratuvar sisteminin havalandırma sistemine dahil biçimde binanın dışına atabilen cihazlardır.

Çeker Ocak'lar için sıralanan Çalışma ve Performans Doğrulama Testleri TS EN 14175-2:2006, TS EN 14175-3:2011, TS EN 14175-4:2011, TS EN 14175-6:2006, TS EN 14175-7:2012, TS EN ISO 14644-7:2008 ölçünlerine ve talimatlarına uygun olarak yapılmaktadır.Hizmet Kapsamında Yapılan Testler

Test Adı
Yüzeysel / Alın Akış Hızının Ölçülmesi
Çekerocağın Bulunduğu Odanın Hava Hızının Ölçülmesi
Hava Akış Yönünün Görselleştirilmesi