• +90 212 220 80 62
  • info@egenisan.com
  • Baris Mh. Ada Ciftligi Cd. Nu:7/1 Beylikdüzü / ISTANBUL

HAKKIMIZDA

Ege Nisan 1996 yılında Makine Mühendisi Ali Boylu tarafından İzmir ’de kuruldu. 2010 yılında hizmet merkezini İstanbul ’a taşıyan Ege Nisan, temiz odalar ve hijyenik havalandırma sistemlerinin test, muayene ve doğrulama faaliyetleri konusunda ulusal ve uluslararası alanda faaliyetlerini yürütmektedir.

TS EN ISO 14644-1, TS EN ISO 14644-2, TS EN ISO 14644-3, Eudralex GMP, DIN 1946-4 standartlarına ve talimatlarına uygun olarak Temiz Oda ve hijyenik alanların partikül ölçümü ve sınıflandırılması, hepa filtre sızdırmazlık (DOP) testleri ve ilgili tüm HVAC çalıştırma ve performans testleri, TS EN 12469 ve NSF/ANSI 49 standartlarına uygun olarak Biyogüvenlik Kabini Performans Testleri, TS EN 14175 ve ASHRAE 110 standartlarına uygun olarak Çeker Ocak Performans Testleri, TS EN 1507 standardına uygun olarak kanal hava sızdırmazlık testlerini gerçekleştiren Ege Nisan, halen TÜRKAK akreditasyonlu A tipi test ve muayene kuruluşu olarak faaliyet göstermektedir.

İlkelerimiz ve çalışma anlayışımızla amacımız, güvenli, sağlıklı ve sürdürülebilir Temiz Oda ve temiz alanların oluşturulmasına katkı sağlamaktır.

YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

Yönetim sistemimizin, kuruluşun bütün fonksiyonlarında herkes tarafından koşulsuz şartsız uygulanmasını sağlamak, güncelliğini korumak, sürekli olarak uygulamak ve iyileştirmek,

Yasal şartların, standart şartlarının ve yönetim sistemimizin gerekliliklerinin yerine getirilmesinde, hedeflerimizin gerçekleştirilmesinde tüm çalışanlara liderlik etmek ve geri bildirimli ekip çalışmasını desteklemek,

Kuruluşumuza, kuruluş hedefleri ile kişisel hedeflerini birleştirerek daha iyiye ulaşma bilincine sahip, sürekli iyileşmeye ve gelişmeye değer veren çalışanlar kazandırmak, Çalışanların, mesleki ve kişisel alanda gelişmelerini teşvik etmek,

Test ve ölçme performansımızı yükseltecek olan teknolojik ve bilimsel gelişmeleri, yenilikleri ve değişen müşteri ihtiyaçlarını takip etmek, rekabet gücümüzü arttırarak, her zaman tercih edilebilen bir kuruluş olmak,

Hizmet verdiğimiz bütün müşterilerimize tarafsızlık ve bağımsızlık ilkemizden ödün vermeksizin eşit davranmak, hizmetlerimiz esnasında edinilen müşteri bilgilerinin gizliliğini korumak,

Tam zamanında hizmet vermek, koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamak,

İşlerimizin sağlıklı olarak yürütülmesi için çalışanlarımızın ve faaliyetlerimiz sonucu etkilenebilecek tüm tarafların güvenliğini göz önünde bulundurmak,

Politikamızdır.

TARAFSIZLIK

Test ve muayene sonuçlarımızı objektif olarak değerlendiririz.

BAĞIMSIZLIK

Test ve muayene faaliyetlerimiz bağlantılı sayılabilecek iş kollarından bağımsız olarak yürütülür.

GİZLİLİK

Faaliyetlerimiz sırasında hizmet alan kuruluşlar hakkında edindiğimiz tüm bilgi ve belgeleri gizli tutarız.

TARAFSIZLIK, BAĞIMSIZLIK VE GİZLİLİK BEYANI

Ege Nisan Ltd. Şti. Yönetimi olarak;

1. Her türlü mali ve diğer baskılardan uzak kalıp, müşterilerimiz arasında herhangi bir kayırma olmaksızın, tamamen ulusal ve/veya uluslararası standartlarda, yasal çerçeveler içinde tarafsız ve bağımsız olarak hizmet vereceğimizi,

2. Test ve doğrulama faaliyetlerimizi, standartlara uygun ve teknolojik gereklilikleri karşılayan cihazlarla gerçekleştirirken, test ve ölçümlerden elde edilen veriler ışığında ve meslek etiğine sadık kalarak raporlayacağımızı,

3. Müşteri kuruluşunda gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimiz esnasında ve sonrasında, müşterilerimiz ile ilgili tüm bilgilerin gizliliğini koruyacağımızı ve yasal zorunluluklar dışında ve müşteri onayı olmaksızın hiçbir şekilde 3. Kişi veya kurumlarla paylaşmayacağımızı,

4. Muayene faaliyetlerimizin tarafsızlığından ve muayene faaliyetlerimiz esnasında edinilen veya oluşturulan tüm bilgilerin yönetiminden sorumlu olduğumuzu,

5. Teknik bölüm çalışanlarımızın muayene kararlarını olumlu ya da olumsuz etkileyebilecek kişisel veya ticari çıkarlarımıza dayalı hiçbir talepte bulunmayacağımızı; mali ve iş yetiştirememe kaygısı ile üzerlerinde tarafsızlığı bozacak hiçbir baskı kurmayacağımızı; çalışanlarımızın işlerini tamamen etik kurallar çerçevesinde gerçekleştirmesini destekleyeceğimizi; çalışanlarımızın ücretlendirmelerini kararlarını etkileyecek şekilde muayene sayısına dayandırmadan yapacağımızı ve objektif test sonuçlarına ve değerlendirmelere hiçbir koşulda müdahale etmeyeceğimizi,

6. Muayene faaliyetimiz dışında, test ettiğimiz ekipman / sistem ile ilgili olarak danışmanlık hizmeti vermeyeceğimizi, test edilen ekipman / sistemin tasarımcısı, üreticisi, tedarikçisi, bayisi, satışçısı, montajcısı, bakım-onarımcısı olmayacağımızı,

Taahhüt ve beyan ederiz.

© EGENISAN 2020