• +90 212 220 80 62
  • info@egenisan.com
  • Baris Mh. Ada Ciftligi Cd. Nu:7/1 Beylikdüzü / ISTANBUL
  • Şubat

    21

    2020
  • 5201
  • 0
Kanal Sızdırmazlık Testi Teknik Şartnamesi

Kanal Sızdırmazlık Testi Teknik Şartnamesi

1 Kanal sızdırmazlık testleri TS EN 1507 standardına göre aşağıda sıralanan koşullara uygun olarak yapılacaktır.

2 Test firması TÜRKAK akreditasyon belgesine sahip olacaktır. Akreditasyon kapsamında ilgili TS EN 1507 standardı açıkça yer alacaktır.

3 Test edilen hava kanallarının sızdırmazlık sınıfları kanalın nominal çalışma basıncına göre belirlenecektir.

4 Şartname de aksi belirtilmedikçe;
a) 500 Pa’dan daha düşük çalışma basıncına sahip olan “Düşük basınçlı” kanallar A sınıfı,
b) 500 – 750 Pa arasında çalışma basıncına sahip olan “Orta basınçlı” kanallar B sınıfı,
c) 750 – 1000 Pa ve daha büyük çalışma basıncına veya çıkış basıncına sahip olan “Yüksek basınçlı” kanallar C sınıfı,
gereksinimlerine göre test edilecektir.

5 Çalışma basıncı 750 Pa değerinin üzerinde olmayan Hepa filtreli Yoğun Bakım Ünitesi kanalları min. B sınıfı olarak test edilecektir.

6 DIN 1946/4 – 2008 Standardına göre Ameliyathane kanalları çıkış basıncına bakılmaksızın min. 1000 Pa test basıncında C sınıfına göre test edilecektir.

7 Test edilecek kanal yüzeyi minimum 10 m2 olacaktır.

8 Kanal sistemi kurulumu esnasında silikon kullanımını minimum seviyeye düşürmek için imalat ve montaj kalitesi en üst seviyede gerçekleştirilecektir. (Örneğin sıkıştırma aparatı mesafelerinin kısa tutulması, imalatta çap olmaması, kanal gönyesinin düzgün olması, kanal montajının kasıntısız olması, contalama işleminin özenli yapılması vb.)

9 Sonradan ihtiyaç duyulabilecek tamir işlerinden kaçınmak amacıyla ilk 50 ila 100 m2 lik kanal montajının asılı olarak tamamlanmasından hemen sonra ilk kanal sızdırmazlık testi gerçekleştirilecektir. İlk test sonucunun başarılı olması koşulu ile montaj işlemi (kontrollüğün onayı ile) devam edecektir. Sonraki aşamalarda testler belirli aralıklarla kanal montajı ile paralel devam edecek olup yüklenici her hak ediş öncesinde gerçekleştirilen kanal test sonuçlarını idareye sunacaktır. Test raporu olmayan hava kanallarının hak edişi yapılmayacaktır.

10 Test edilecek kanal sisteminde eğer küçük metrajlı branşmanların imalat ve montajı henüz tamamlanmadıysa kaçak olasılığı fazla olan yaka, ayrılma, kollektör, pantolon ve bunun gibi ekipmanlar test edilen ana kanala monte edilerek test için körlenecektir.

11 Dairesel kesitli kanal sistemlerinde toplam kanal yüzeyinin %10’u, dikdörtgen kesitli kanallarda %20’sinin test edilmesi istenir. Gerek duyulursa bazı bölümlerde idare tarafından daha yüksek kanal yüzdelerinin veya tüm kanalların testi istenebilir. Bu durumda teknik şartname kuralları esas alınır.

12 Kanal sızdırmazlık testleri tesiste yer alan tüm HVAC kanallarını kapsar. Bu amaçla test sürecinde test sonuçlarından edinilen kanaate göre ve standardın yönergelerine bağlı olarak sahadaki testler yürütülür. İlk %20’lik kanal bölümü için gerçekleştirilen testler esnasında bazı kanal bölümlerinde hedeflenen sızdırmazlık sınıfına ulaşılamazsa o test sürecine kadar yapılan kanalların tamamı test edilir. Yükleniciye hatalar giderildikten sonraki süreçte imalatı ve montajı yapılan kanallar için ikinci bir %20’lik kanal bölümü testi olanağı sağlanır. Bazı kanal bölümlerinde sızdırmazlık sınıfı sağlanamazsa tüm kanallar test edilir.

13 Hijyenik klima sistemi ve laboratuvar uygulamalarında kanalların tamamı test edilir.

14 Kanal sızdırmazlık testleri esnasında idare tarafından test gözlemcisi olarak belirlenen en az bir kişi bulunacaktır. Her kanal bölümü için yapılan testlerin sonucunda test raporu düzenlenecektir.

15 Test raporunda;
a) Test tarihi,
b) Testi yapılan hava kanalı bölümünün tanımı, (As-build projeye göre Bölüm adı, Blok, Kat, Kolon no, Poz no)
c) Testi yapan kişinin adı ve imzası,
d) Test gözlemcisinin adı ve imzası,
e) Testi yapılan hava kanalı bölümünün tablo yoluyla metraj hesabının dökümü,
f) Test basıncı,
g) Test sırasında okunan kaçak basınç değeri,
h) Kanal sızdırmazlık sınıfı,
i) Test cihazında kullanılan manometrelerin kalibrasyon belgeleri, yer alacaktır.

© EGENISAN 2020